ദിലീപിന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'പവി കെയർ ടേക്കർ': ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി!
2024

ദിലീപിന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'പവി കെയർ ടേക്കർ': ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി!

നടൻ ദിലീപിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'പവി കെയർ ടേക്കർ' ന്റെ രസകരമായ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി. വിനീത് കുമാർ സംവിധാന…