"താങ്ക്സ് പപ്പ" ഒരു കൊച്ചു ഷോര്‍ട്ട്ഫിലിം Malayalam New Short Filim Thanks Pappa

ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റി വാക്കുകളാല്‍ വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഈ കൊച്ചു ചിത്രം
Malayalam New Short Filim Thanks Pappa Directed By Maneesh Yathra


Malayalam New Short Filim Thanks Pappa in entecinema 
Direction: 
Maneesh Yathra
Producer: Shaheel Karayath
D O P : Biju Ranjini
Edit: Ragesh Ram
Music: Bibin Ashok
Art: Biju Seenia
Sound: P D Arun
Production Controller: Vasu naduvannur, Riyas Rooban
Subtitle: Ratheesh K
Stills: Abhilash Meppayur
Associate camera: Shiju Damodaran,Deepthi Das,Sreekesh Perambra
Cast: Pravi P Nair, Sanjay Sajeev , Sheela K Anand , Saju Kochery

No comments:

Post a Comment